Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Matura międzynarodowa \ Informacje ogólne


Pytania i odpowiedzi

 

Jakie są podstawowe różnice między programem IB a polskim programem nauczania?

Program  IB-Diploma Programme  jest realizowany w klasie 3 i 4 naszego liceum według programów nauczania opracowanych przez IBO -  Organizację Matury Międzynarodowej.

Na każdym etapie nauczania uczeń może przenieść się do klasy z polskim programem nauczania, a także  przystąpić do polskiego egzaminu maturalnego.

 

Jakie są korzyści wynikające z realizacji programu IB DP?

Program matury międzynarodowej IB DP jest powszechnie znanym i uznanym programem międzynarodowym skupionym na wszechstronnym rozwoju ucznia zarówno w aspekcie akademickim jak i społecznym. Dyplom IB jest honorowany przez wszystkie uczelnie zagraniczne i polskie.

 

Jaki jest zakres przedmiotów w programie IB DP?

Uczeń realizuje przedmioty wybrane przez siebie z następujących grup:

 1. literatura języka ojczystego,
 2. nauka języka obcego,
 3. nauki społeczne:  ekonomia, geografia, historia,
 4. nauki eksperymentalne:  biologia, chemia,
 5. matematyka,
 6. przedmioty artystyczne: teatr lub dowolny przedmiot z grupy 2, 3, 4.

Z wyjątkiem literatury języka ojczystego, wszystkie przedmioty nauczane są w języku angielskim.

Uczniowie obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge, tzw. TOK) oraz realizują samodzielnie poza szkołą program CAS-u (Creativity, Activity, Service), który umożliwia im prawidłowy rozwój artystyczny, fizyczny oraz społeczny. 

Theory of Knowledge – w trakcie realizacji tego przedmiotu uczniowie doskonalą umiejętność krytycznego myślenia i zastosowania zdobytej wiedzy całej swoje naukowej działalności.

Creativity, Action, Service to indywidualne działania ucznia na polu artystycznym, sportowym oraz społecznym, program rozwoju osobistego. Przykładowo, uczniowie realizują wolontariat, rozwijają, odkrywają zainteresowania i pasje oraz dbają o kondycję fizyczną. Działania te opisują w specjalnych dziennikach krytycznie analizując swoje plany, postępy oraz sukcesy.

Extended Essay - jest to autorska praca badawcza (4000 słów) na wybrany przez ucznia temat, pisana po opieką nauczyciela prowadzącego.

 

Jak wygląda tygodniowy plan zajęć ucznia programu IB DP?

Uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie podstawowym SL  realizowane w wymiarze 4 godzin tygodniowo i trzy na poziomie rozszerzonym HL – 6 godzin tygodniowo. Przy uwzględnieniu 2 godzin w tygodniu przedmiotu teoria wiedzy (TOK) oraz 1 godziny w tygodniu z wychowawcą, przeciętna liczba godzin w tygodniowym planie zajęć ucznia programu IB-DP wynosi 33.

Do tego dochodzą godziny indywidualnych konsultacji z nauczycielami nadzorującymi postępy w pisaniu pracy badawczej Extended Essay oraz z koordynatorem programu CAS.

Przy tak zindywidualizowanym programie doboru przedmiotów nieuniknione są tzw. okienka w palnie zajęć, więc należy się liczyć z większą ilością godzin spędzanych w szkole.

 

Ile kosztuje udział w programie IB DP?

Udział w programie jest bezpłatny. Jednak koszty związane z zakupem zazwyczaj dwuletnich  podręczników są stosunkowo wysokie. Do tego dochodzi koszt kalkulatora graficznego (ok. 800 zł) oraz opłata egzaminacyjna 85 Euro (dane za rok 2021) za każdy przedmiot.

 

Jak wygląda sesja egzaminacyjna i jak są oceniane egzaminy?

Egzaminy w sesji Matury Międzynarodowej IB odbywają się w maju. Skala ocen od 1 (najniższa) do 7 (najwyższa). W sumie maksymalnie po 6 egzaminach uczeń może zgromadzić 42 punkty. Dodatkowe 3 punkty przyznawane są za przedmiot Teoria Wiedzy (TOK) oraz pracę badawczą Extended Essay. Daje to maksymalną liczbę 45 punktów. Aby zaliczyć program Matury Międzynarodowej IB trzeba zdobyć minimum 24 punkty (przy pewnych dodatkowych warunkach).

Wszystkie arkusze egzaminacyjne są oceniane zewnętrznie przez egzaminatorów rozsianych po całym świecie. Wyniki matur są następnie przesyłane do Genewy, gdzie przygotowuje się dyplomy. Uczniowie maja dostęp do wyników w pierwszej dekadzie lipca.

 

Jak wygląda przygotowanie do programu IB DP w klasie 1 i 2 w Oddziale Międzynarodowym

W klasach tzw. pre-IB uczniowie:

 • poznają wymogi oraz filozofię programu IB Diploma Programme;
 • uczestniczą w intensywnych zajęciach języka angielskiego, który jest językiem wykładowym w dwóch kolejnych latach nauki w programie Matury Międzynarodowej;
 • zapoznają się z wymaganiami, które stawia przed uczniami IB program CAS;
 • uczestniczą w zajęciach wprowadzających do przedmiotu TOK (Teoria Wiedzy);
 • realizują polską podstawę programową w oparciu o programy autorskie;
 • korzystają z indywidualnych konsultacji z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym mających na celu pomoc w wyborze przedmiotów oraz ich poziomów;
 • uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach mających ułatwić późniejszą naukę w systemie IB DP np. obsługi kalkulatorów graficznych, przygotowywania bibliografii według standardów uniwersyteckich, zarządzania czasem.

 

Jakie są warunki ukończenia programu IB DP?

Warunek 1

Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów z wybranych przez siebie przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) w sesji egzaminacyjnej, która odbywa się w maju.

 Warunek 2

Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Na ocenę z Theory of Knowlegde składa się prezentacja oraz praca pisemna.

Warunek 3

Uczeń zobowiązany jest także do wypracowania puli godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS (Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest także uwrażliwianie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu.

Warunek 4

Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extended Essay. Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów. Praca ta ma być zachęta do samodzielnego stawiania hipotez oraz inspiracją do twórczych poszukiwań.

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.