Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

O szkole \ Partnerzy


SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH REGIONU OPOLSKIEGO


Indywidualizujące i   aktywizujące metody
i formy pracy w edukacji szkolnej
        
OPOLE, 9-10 listopada 2017 r.Organizacja:mgr Małgorzata Bagińska -  dyrektor PSP 8 w Opolu,  mgr Ewa Nowak – Kübler  - dyrektor ZSEk w Opolu,  mgr Joanna Raźniewska– dyrektor ZSO w Opolu

Program seminarium:

czwartek  9 .11.2017 r.

14.00 -14.15 Rejestracja uczestników seminarium:  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu, ul. ks.N.Bonczyka 13,

14.14 – 14.30 Powitanie uczestników -  dr Irena Koszyk, Prezes SSIRO,
                                przedstawienie programu seminarium

14.30 -15.00 Indywidualizacja i aktywizacja uczniów w zakresie nabywania kompetencji kluczowych:  lekcje otwarte nauczycieli PSP nr 8 w Opolu:
wprowadzenie- dyr. Małgorzata Bagińska

  • Lekcja z matematyki - klasa 7a, ”Niepodległa Ojczyzna w procentach – lekcja utrwalająca obliczenia procentowe”- mgr Hanna Bartnikowska,
  • Lekcja z historii – klasa 7b, „Nareszcie wolna”- mgr Jolanta Krupa
  • Lekcja z edukacji wczesnoszkolnej- edukacji polonistycznej, klasa 3a, „Strofy o Ojczyźnie”- mgr Jolanta Leśniańska
  • Lekcja z edukacji wczesnoszkolnej- edukacji matematycznej, klasa 3b, „Matematyczna gawęda o Niepodległości – obliczenia w zakresie 100” – mgr Marta Gewald15.00 - 15.45  Zajęcia pozalekcyjne formułą aktywizacji uczniów i rozwoju ich
pasji i zainteresowań:

  • „ Aktywizacja teatralna” prezentacja przedstawienia pt. „ Kopciuszek” – mgr Anna Ferens
  • „Aktywizacja sportowa” prezentacja gimnastyki sportowej –mgr Paweł Jureczko


16.15 - 17.00 Przejazd do ZSO w Opolu,
                          ul. Dubois 28, (parking przy szkole, wjazd od ul. 1 Maja)

17.00 – 17.45 „Śpiewamy o wolności” – warsztaty muzyczne szkolnych chórów ZSEk
                              i ZSO w Opolu – mgr Damian Kaźmierczak , mgr Aleksandra Ślepecka

  • •    Metodologia personalizacji kształcenia w szkołach Wielkiej Brytanii – prezentacja szkolenia Training Teachers for Europe – School Management Structured Training-mgr Izabela Domańska, dyr. Joanna Raźniewskapiątek 10.11.2017r.


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego –„Grota”
 

9.00. Blok zajęć: Aktywizujące technikiw zindywidualizowanej pracy z uczniami na zajęciach zawodowych;  wprowadzenie - dyr. Ewa Nowak – Kübler

9.15–9.40 Reklama – klasa w zawodzie technik organizacji reklamy-
mgr Piotr Wójcik, mgr Karina Koźlik– Wieczorek

9.45-10.10 Grafika komputerowa – klasa w zawodzie technik cyfrowych procesów
graficznych – mgr Michał Krawiec, mgr Remigiusz Janik

10.15-10.40 Zajęcia z ekonomii na platformie edukacyjnej – mgr Patrycja Dawid,
mgr Tomasz Komuszyński, mgr Danuta Hausner

10.40 – 11.15 sesja fotograficzna

--- przejście do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ul. Dubois 28 ----

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu
11.30 – 12.15 „Odwrócona lekcja”  – aktywny udział uczniów w realizacji zajęć szkolnych, wprowadzenie- dyr. Joanna Raźniewska

  • „ Maria Skłodowska – Curie; Her (hi)story” – język angielski, klasa I MBA dwujęzyczna, mgr Anna Szymańska –Buscicchio
  • „Dziedzictwo odkryć Marii Skłodowskiej – Curie  w nauce o promieniotwórczości” – integracja międzyprzedmiotowa w zakresie chemii i fizyki na poziomie rozszerzonym, klasa II b biologiczno- chemiczna, kl. II d matematyczno – informatyczna- mgr Małgorzata Dorotnik- Kukielka, mgr Krzysztof Łapczyński
  • Dni Patronki Szkoły- 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej – Curie: imprezy towarzyszące


12.15 – 13.00. podsumowanie seminarium – dr Irena Koszyk, Prezes SSI RO

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.