Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

O szkole \ Partnerzy


Szkoły WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, które w latach 1959-2009 wychowały laureatów olimpiad międzynarodowych

 

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki,
45-063 Opole, ul. T. Kościuszki 39-41,
tel/fax 77 454 45 24

 

imię i nazwisko zdobyty medal międzynarodowe olimpiady przedmiotowe rok kraj - miejsce
Andrzej Praszmo złoty medal MO Fizyczna 1979 ZSRR - Moskwa

 

 ANDRZEJ PRASZMO
 - był uczniem Technikum Elektrycznego Zespołu Szkół Elektrycznych       w Opolu w latach 1979-1981 klasy V a o specjalności elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej. Już od szkoły podstawowej był wybitnie uzdolniony w naukach ścisłych, zdobywając tytuły laureata wojewódzkich konkursów: matematycznego ( II miejsce) i technicznego ( III miejsce). W klasie  pod opieką wychowawczyni i nauczycielki matematyki, mgr Stanisławy Polak, stale rozwijał swe zdolności w dziedzinach matematyki, fizyki i techniki, konsekwentnie potwierdzając swe umiejętności w kolejnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych – w roku szkolnym 1978/1979 zdobył indeks uczelni wyższej w centralnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz próbował swych sił w centralnej Olimpiadzie Matematycznej.
Rok później poświęcił się, pod opieką nauczyciela Jana Rericha, fizyce, zdobywając II miejsce w Polsce w Olimpiadzie Fizycznej, co uwieńczył sukcesem jako laureat złotego medalu w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Moskwie. W roku 1980 znowu zdobył tytuł laureata centralnej Olimpiady Fizycznej oraz III miejsce w eliminacjach ogólnopolskich Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Swe naukowe zainteresowania potwierdził wyborem tematu pracy dyplomowej: „Dwukanałowy konwertor do badania przebiegu przepływów dwufazowych gaz – ciecz”, bronionej wraz z Piotrem Kirusem pod promotorską opieką mgr. inż. Rudolfa Zmarzły’ego. Ta dziedzina stała się podstawą do kolejnych lat pracy naukowej; urządzenie do określania rodzaju przepływu dwufazowego gaz – ciecz w kanałach, zwłaszcza w aparatach wyparnych, zostało  opatentowane przez Urząd Patentowy PRL w lutym 1985 roku ( Wynalazek PT Nr 128325, Warszawa).

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich,
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 38,
tel/fax 77 461 22 25

 

imię i nazwisko zdobyty medal międzynarodowe olimpiady przedmiotowe rok kraj - miejsce
Wojciech Jacheć brązowy medal MO Chemiczna 1983 Szwecja

 

 WOJCIECH JACHEĆ
 - -  był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich w latach 1979 – 1983 a nauczycielem  przygotowującym go do olimpiady chemicznej  była  mgr Renata Hurek.
 Pochodzi z nauczycielskiej rodziny, stąd może tak silna motywacja nauki -  już w szkole podstawowej ( SP nr 6 w Strzelcach Opolskich) Wojciech zwyciężył w Wojewódzkiej Olimpiadzie Chemicznej, a swe pasje chemiczne z powodzeniem realizował w strzeleckim liceum. Zdobył pierwsze miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych (1979), był także finalistą (1981), pierwszym wyróżnionym (1982) i laureatem a zarazem zdobywcą 3-go miejsca (1983)                          w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej dla uczniów szkół średnich.           
W roku 1983 reprezentował Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej rozgrywanej w Szwecji, na której zdobył brązowy medal. 
Nie tylko chemia zajmowała Wojciecha, który  w roku 1982 został finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej. W liceum wraz z kolegami B. Przybylskim i D. Gawolem reprezentował szkołę na wojewódzkich zawodach  w biegach na orientację, w których trzykrotnie zajęli pierwsze miejsce.
Po ukończeniu w roku 1983  i zdaniu egzaminu dojrzałości podjął studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu; Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1985 roku rozpoczął działalność w Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Biochemii w Zabrzu Śl.A.M. a pracę w roku 1986, początkowo jako pomoc techniczna w Katedrze Biochemii. Po ukończeniu studiów w roku 1989 został  asystentem w Katedrze i Zakładzie Biochemii w Zabrzu aż do 1996 roku.
W trakcie studiów w latach 1986-1989 był kierownikiem Studenckiego Schroniska Turystycznego „SST Szczytówka” w Soblówce (Beskid Żywiecki). 
Od 1990 roku jest związany z II Katedrą i Kliniką Kardiologii w Zabrzu, początkowo   w ramach wolontariatu, następnie uzyskując pierwszy stopień specjalizacji, a w 1996 drugi stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, kolejno w 2000 roku - drugi stopień specjalizacji w zakresie kardiologii. W 1994 roku obronił pracę doktorską pt. „Wpływ doświadczalnej cukrzycy na peroksydację lipidów oraz aktywność wybranych enzymów oksydacyjnych w korze nerek szczura. Wpływ witaminy E”.
Od roku 1998 jest adiunktem II Katedry i Klinicznego Oddziału Kardiologii.
W klinice, od 1991 roku jest związany z kardiologią inwazyjną. Wykonał ok. 5000 zabiegów (koronarografie, PTCA, cewnikowania prawego serca, biopsje mięśnia sercowego, implantacje stymulatorów, w tym stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów defibrylatorów).
Szczególnym przedmiotem zawodowych zainteresowań prof. Jachecia są: nadciśnienie płucne, niewydolność krążenia i choroba wieńcowa, a w zakresie teorii medycyny nadal zaburzenia równowagi oksydacyjno-redukcyjnej.  Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji i doniesień zjazdowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, w roku 2006 uzyskał certyfikat GCP (Good Clinical Practis)
Mąż i ojciec 2 córek, pasjonat wędrówek po Beskidach i roweru Jaguar jeszcze  z czasów młodości, narciarstwa; również biegowego, tenisa stołowego i książek.

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku; 
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10,
tel/fax 77 418 12 31/-70

 

imię i nazwisko zdobyty medal międzynarodowe olimpiady przedmiotowe rok kraj - miejsce

Wojciech Derkowski

Wojciech Zaremba

brązowy medal

srebrny medal

XXVI MO Matematyczna

 MO Matematyczna

1985

 2007

Finlandia – Joutsa

 Wietnam

 

 WOJCIECH DERKOWSKI 
 - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Kluczborku. Laureat XXXIV, XXXV i XXXVI Olimpiady Matematycznej. Uczestnik XXVI Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (Joutsa, Finlandia 1985), na której uzyskał brązowy medal (nagroda III stopnia). Jego nauczycielem matematyki był mgr  Zdzisław Turniak. Laureat XXXIV Olimpiady Fizycznej (rok szk. 1983/84), uczestnik XV Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (Sigtuna, Szwecja 1984).
  Trzykrotny laureat Olimpiady Astronomicznej pod opieką naukową  mgr. Ryszarda Filipczyka.  W oczach wychowawcy Wojciech  sprawiał wrażenie osoby żyjącej swoim światem- czasem zamknięty, milczący, niedostępny, lakoniczny w wypowiedziach,  innym razem otwarty na ludzi         i ich sprawy. Był bacznym obserwatorem rzeczywistości szkolnej - jego uwagę przykuwały sytuacje śmieszne, dziwne a czasem absurdalne. Opisywał je wraz z utworzonym przez siebie zespołem redakcyjnym kontrowersyjnej gazetki szkolnej, która znalazła wśród uczniów duże zainteresowanie. Dokumentował sceny z życia klasy i nie rozstawał się w szkole z aparatem fotograficznym. Charakteryzowały go bardzo szerokie zainteresowania, jak to często bywa u  ścisłych umysłów z wrażliwością humanisty. Indywidualista ciekawy wiedzy i życia, poszukujący własnej  drogi rozwoju, zaskakiwał dorosłych, nonkonformizmem i szczerością. Mimo wielu spektakularnych osiągnięć, pozostawał skromnym uczniem.
Po ukończeniu nauki w liceum (1985) podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obecnie jest cenionym neurologiem, doktorem nauk medycznych. Mieszka   i pracuje w Kluczborku.

 WOJCIECH ZAREMBA 
 - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Kluczborku, laureat LVIII Olimpiady Matematycznej (II miejsce w Polsce). Zdobywca srebrnego medalu  na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (Wietnam 2007), do której przygotowywał go mgr Piotr Pawlikowski. Na początku swej edukacji (w szkole podstawowej i w gimnazjum) interesował się przede wszystkim chemią.
 W pierwszym roku nauki w liceum próbował swoich sił zarówno w olimpiadzie matematycznej, jak i chemicznej. W obu dotarł do II etapu. Z biegiem czasu zaczął coraz bardziej skłaniać się ku matematyce.  Poświęcał jej po kilka godzin dziennie, realizował indywidualny tok nauczania. Finalistą olimpiady matematycznej został po raz pierwszy w klasie II (wówczas był uczniem XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu).Wszystko podporządkował  przygotowaniom do olimpiady matematycznej. Był niezwykle ambitny i pracowity, prócz tego cechowało go duże poczucie humoru. Przez nauczycieli zaliczany był do kategorii ludzi „pozytywnie zakręconych”,  dla wielu uczniów po prostu - „mózg”.  Po zakończeniu nauki w I LO w Kluczborku podjął studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: jednoczesne studia informatyczno-matematyczne). Prócz matematyki ma również drugą pasję - skoki spadochronowe.
18 października 2007 r. Wojtek został laureatem nagrody „Prymus Opolszczyzny” oraz nagrody specjalnej „Super Prymus Opolszczyzny” ufundowanych przez  Marszałka Województwa Opolskiego.

 

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu,
45-048 Opole, ul. K. Pułaskiego 3,
tel./fax (077) 454 22 86

 

imię i nazwisko zdobyty medal międzynarodowe olimpiady przedmiotowe rok kraj - miejsce

Jan Cieśliński

 

Adam Pietrulewicz

Piotr Król

Miron Sadziak

Katarzyna Sitnik

brązowy medal

 

brązowy medal

brązowy medal

brązowy medal

brązowy medal

MO Matematyczna

 

MO Biologiczna

MO Chemiczna

MO Fizyczna

MO Biologiczna

1978

 

1998

 

2000

2002

2002

Wielka Brytania  Londyn

 

Niemcy

Dania-
Kopenhaga

Indonezja Bali

Łotwa

 

 

 JAN CIEŚLIŃSKI 
 - absolwent II LO im. M. Konopnickiej w Opolu, laureat  Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w Londynie w 1979 roku pod opieką nauczycielki matematyki, p. Marii Gryszczyk.
         Jan, będąc w klasie maturalnej (wiosna 1979 r.), brał udział w zawodach centralnych pięciu olimpiad przedmiotowych: Olimpiada Astronomiczna – laureat z IV lokatą, Olimpiada Fizyczna – laureat z X lokatą, Olimpiada Historyczna – finalista, Olimpiada Wiedzy Technicznej – laureat z I lokatą w grupie materiałowo- chemicznej, Olimpiada Matematyczna – laureat  z I lokatą. Jednak, jak sam podkreśla, za największy życiowy sukces  uważa zajęcie I miejsca w Olimpiadzie Matematycznej. Nagrodą za zwycięstwo w tej olimpiadzie było reprezentowanie polskich uczniów na MO Matematycznej w Londynie, gdzie zdobył brązowy medal.
      W liceum Jan przejawiał wszechstronne zainteresowania, ale dopiero tuż przed maturą podjął decyzję o studiowaniu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym związał się na następne 10 lat. Rozpoczęte w październiku 1979 roku studia ukończył w 1984 roku, uzyskując dyplom        z wyróżnieniem. Tematem pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem profesora Antoniego Symy była „Geometria rozwiązań solitonowych”. W 1992 roku obronił pracę doktorską „Zastosowanie teorii solionów” – także z wyróżnieniem, a w roku 1999 zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 1997 – 1999 był dyrektorem Instytutu Fizyki UW.
           W 1999 roku podjął pracę na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 1999-2002 był dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej tamtejszego uniwersytetu, obecnie pracuje  na stanowisku profesora.
            Mimo że pan profesor Jan Cieśliński  zawodowo  pracuje jako fizyk, jego prace i publikacje w dużej mierze dotyczą matematyki: geometrii różniczkowej a ostatnio także metod numeryczno- informatycznych. Główną pasją pozostają, od czasów licealnych, całkowane równania różniczkowe nieliniowe – „teoria solionów”.
            Publikacje pana profesora ukazują się głównie w anglojęzycznych czasopismach specjalistycznych. Do najważniejszych i najczęściej cytowanych należą:
• „Exact solution to Localized Induction Approximation Equation modelling smoke ring morion” opublikowany w 1986 roku w Physical Review Letters 57,
• “Isothermic surfaces in E³ as soliton surfaces'' opublikowany w 1995 roku w Physice Letters A 205,
• „An algebraic method to construct the Darboux matrix'' opublikowany w 1995 roku w Journal of Mathematical Physics  36,
• „The integrable discrete analogues of orthogonal coordinate systems are multidimensional  circular lattices'' opublikowany w roku 1997 w Physics Letters A 235,
• „A generalized formula for integrable classes of surfaces in Lie algebras'' opublikowany w 1997 roku w Journal of Mathematical Physics  38
Najnowsza publikacja „ Long –time behwviour of discretizations of the simple pendulum equation” ukazała się w tym roku w Journal of Physics  A: Math./and Theor. 42.
               Od czasów szkolnych oprócz zainteresowań naukowych  uprawiał bieganie na długich dystansach i pływanie, z kolegami grywał w piłkę nożna         i brydża. U uczących Jana nauczycieli pozostał on w pamięci nie tylko jako wybitny uczeń, ale przede wszystkim jako dobry człowiek, któremu sukces nigdy „nie uderzył do głowy” i który z ogromnym wdziękiem i skromnością przyjmował kolejne wyróżnienia i splendory. Takim pozostał do dziś.

  ADAM PIETRULEWICZ 
 - absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu, był uczniem klasy biologiczno- chemicznej, pod kierunkiem pani Joanny Tokar napisał pracę „Zmiany składu gatunkowego i liczebności ptaków wodnych w cyklu rocznym na kanale Ulgi w Opolu”, która została wyróżniona w 1998 roku i otworzyła mu drogę do IX Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej.
        Po maturze, od października 1998 do czerwca 2004 studiował medycynę na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, działał w Studenckim Kole Mikrobiologii, na trzecim roku studiów napisał pracę doświadczalną z zakresu mikrobiologii, która otrzymała trzecie miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
Od czwartego roku studiów Adam włączył się w prace koła nefrologii, opieki paliatywnej i psychiatrii – tej pozostał wierny do dzisiaj.
Przez dwa ostatnie lata studiów Adam był członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, odbył staż studencki w Szpitalu          w Gorlitz w Niemczech i przez pewien przez czas zastanawiał się nad wyjazdem do Niemiec. Ostatecznie jednak postanowił zostać w kraju i wiosną 2005 roku zdawał na studia doktoranckie na Katedrze Psychiatrii oraz na katedrze Hematologii Dziecięcej. Zdał na oba kierunki, ostatecznie wybrał psychiatrię, z która zafascynowała go jeszcze na studiach i z nią związał swoją przyszłość zawodową.
        W listopadzie 2005 roku Adam zdał Lekarski Egzamin Państwowy, otrzymał stałe prawo wykonywania zawodu i podjął pracę w szpitalu             w Lublińcu. Od 2007 roku pracuje jako młodszy asystent na  Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży WSN w Lublińcu.
Ponadto studiuje podyplomowo psychoterapię, jest w trakcie trzeciego roku szkolenia, kształcąc się głównie w nurcie psychodramy.
         Wraz z żoną,  z wykształcenia  prawnikiem, wychowują trzyletnią córeczkę i półrocznego synka, mieszkają w małej miejscowości pod Częstochową. Poza pracą, zajmującą gros czasu, Adam lubi rodzinne podróże, pasjonuje go fotografia.

  PIOTR KRÓL 
 - absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu, laureat  MO Chemicznej w Kopenhadze w 2000 roku, do której przygotowywał się pod opieką p. Eweliny Żarnowskiej.
       Piotr był uczniem klasy matematyczno- fizycznej. Od pierwszych tygodni nauki w liceum dał się poznać jako uczeń wszechstronnie uzdolniony, posiadający olbrzymie możliwości intelektualne, a przy tym pracowity                  i sumienny. Potencjał, jaki posiadał Piotr, pozwolił na objęcie go indywidualnym tokiem nauki. Dzięki temu rozwiązaniu Piotr ukończył czteroletnie liceum w trzy lata.
        Samą Olimpiadę, która w 2000 roku odbyła się w Kopenhadze,  Piotr wspomina jako przygodę, tak intelektualną, jak i towarzyską. Pamięta, że zdobycie przez ich 4-osobową drużynę brązowego medalu pozostawiło w nich pewien niedosyt, ale jednocześnie podkreśla, że upływający czas pozwala na dojrzalszą ocenę tamtego sukcesu. Do dziś Kopenhaga kojarzy się Piotrowi  z jazdą na rowerze, w nocy i w deszczu i świetle ulicznych lamp- w ten właśnie sposób członkowie polskiej drużyny odpoczywali po dwóch dniach zawodów. Po maturze Piotr rozpoczął studia na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Często podkreśla, że ukończenie w liceum profilu matematyczno- fizycznego pogłębiło jego zdolność logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania zadań i wytrwałego dążenia do celu,      a te umiejętności procentowały podczas studiów medycznych, które starał się wykorzystać do zdobycia jak najszerszego zasobu wiedzy i umiejętności z każdej dziedziny medycyny. Do dzisiaj sprzeciwia się specjalizacji już w trakcie studiów, podkreślając, że wszechstronność na starcie to dobry fundament pod zdobycie dużej wiedzy w wąskiej specjalizacji później.
W roku 2006 Piotr ukończył studia na Akademii Medycznej z wynikiem bardzo dobrym. Po absolutorium i zdobyciu tytułu lekarza rozpoczął staż w Szpitalu Akademickim we Wrocławiu, powoli dojrzewając do decyzji o specjalizowaniu się w  kardiochirurgii  Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu Piotr podjął pracę w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu i rozpoczął specjalizację pod okiem doktora Jacka Skiby, ucznia profesora Religi.  Jak podkreśla, mimo że samego profesora Religi nie spotkał osobiście, czuje się pośrednio jego uczniem.
          Piotr nie ukrywa, że będąc w szkole czy na studiach lubił się uczyć i będąc lekarzem nadal  to lubi, a atmosfera panująca na oddziale sprzyja temu i pozwala każdego dnia zdobywać  nowe umiejętności niezbędne przy pracy kardiochirurga. Piotr z pasją mówi o codziennym dniu pracy w szpitalu,  w jego oczach zapalają się iskierki, gdy laikowi wyjaśnia różnice między tradycyjną a małoinwazyjną metodą wymiany zastawek,  Nie ukrywa też, że dwa czterogodzinne zabiegi w ciągu dyżuru to ogromny wysiłek fizyczny. Pytany o satysfakcję po wykonaniu udanego zabiegu, tłumaczy, że ta nie przychodzi po zakończeniem operacji, lecz później- gdy pacjent wychodzi  zdrowy do domu.
         Pytany o zainteresowania pozazawodowe, mówi o trzech pasjach. Pierwsza to motoryzacja w sensie praktycznym- lubi sam grzebać pod maską oraz teoretycznym – lubi czytać o motoryzacji i stosowanych w niej nowych technologiach. Druga pasja to fotografia. W trakcie studiów Piotr ukończył kurs fotografii artystycznej we wrocławskim Ośrodku Postaw Twórczych. Fotografowanie i wywoływanie zdjęć traktował jako odskocznie od ścisłych studiów . Dzisiaj fotografowanie to sposób na relaks i wyciszenie. Trzecia pasja to FOREX (rynek walutowy) - jako sposób na inwestowanie oszczędności.  Pozornie wydawać by się mogło, że to bardzo odległe od siebie zainteresowania, a jednak mają wspólny mianownik- wszystkie one bazują na wiedzy wciąż aktualizowanej,  wewnętrznej dyscyplinie, wymagają precyzji, ciągłego doskonalenia umiejętności także manualnych – to jest cały Piotr- nawet gdy odpoczywa, doskonali to, co tak niezbędne w jego zawodzie.
Lubi jeździć na snowboardzie, słuchać punk-rocka a na ostatnich wakacjach w Hiszpanii przeczytał W. Cejrowskiego „Gringo wśród dzikich plemion”.
         Piotr był i jest perfekcjonistą, nigdy nie poprzestawał na osiągniętych celach, zawsze stawiał sobie nowe wyzwania i z pasją dążył do ich osiągnięcia. I przy tym wszystkim pozostawał osobą skromną i niechętnie mówiącą o swoich sukcesach.
Spotkanie po latach utwierdza w przekonaniu, że Piotr, który był wspaniałym, ciągle się rozwijającym uczniem, jest wspaniałym, ciągle się doskonalącym lekarzem.

  MIRON SADZIAK 
 - absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu,  w 2002 roku przez dziesięć dni wraz z 4 kolegami reprezentował Polskę na MO Fizycznej na Bali, w Indonezji. Jego nauczycielem fizyki w liceum była p. Teresa Tybura.
       Miron po maturze rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jego opiekunem był profesor Dobaczewski. Pod jego kierunkiem Miron został współautorem pracy naukowej: "Skyrme -Hartree-Fock and Hartree-Fock-Bogolyubov Calculations for Nuclei with Tetrahedral Deformation" - Int. Jour. Mod. Phys. E15 (2006) 333 M. Sadziak, P. Powałowski,  P. Olbratowski, J. Dolczewski, K. Żberecki.
       W roku 2005 Miron w ramach stypendium Sokrates-Erasmus wyjechał do Niemiec i studiował na Wydziale Fizyki  Uniwersytetu we Freiburgu.
 W roku 2007  otrzymał roczne stypendium "Vulcanus in Japan" w Japonii, gdzie  przez cztery miesiące brał udział w intensywnym kursie nauki języka japońskiego w Tokio, a następnie odbył 8- miesięczny staż w firmie NNT Basic Research Laboratories. Praca Mirona w trakcie stażu  polegała na tworzeniu oprogramowania naukowego w zakresie Fizyki Materiałowej i Optyki. Program był  sponsorowany  przez Unię Europejską  i rząd japoński.
        W październiku 2008 roku Miron obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę magisterską o specjalizacji Fizyka Jądrowa na temat „Kalibracja detektora scyntylacyjnego BaF2 oraz zastosowane metody numerycznej." Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Tomasza Matulewicza, profesora nadzwyczajnego Zakładu Fizyki Jądra Atomowego.
         Po zakończeniu studiów Miron postanowił wrócić do Japonii i rozpocząć pracę w tokijskiej firmie NNT Data IntelliLink.

  KATARZYNA SITNIK 
 - absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu, w 2002 roku została laureatką Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej na Łotwie, zdobywając brązowy medal. Jej nauczycielem – opiekunem była mgr Joanna Tokar.
          Kasia była uczennicą klasy biologiczno –chemicznej i od początku nauki w liceum przejawiała zainteresowania tą dziedziną nauki- o czym świadczy udział w zawodach centralnych Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Ekologicznej. Wiosną 2002 roku zdobyła I lokatę w XXXI Olimpiadzie Biologicznej, co zapewniło jej udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w tymże roku.
         W październiku 2002 roku Kasia rozpoczęła studia na kierunku biotechnologia (specjalizacja: biotechnologia medyczna) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pracę magisterską, dotyczącą dziedziny immunologii, napisała pod obopólnym kierownictwem dr hab. Joanny Cichy z Zakładu Immunologii UJ oraz prof. Williama Agace z Zakładu Immunologii Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Badania do pracy magisterskiej przeprowadziła w laboratorium prof. Williama Agace podczas półtorarocznego pobytu w Szwecji w latach 2006- 2007. Pracę magisterską Kasia napisała w języku angielskim a jej polski tytuł brzmi „Rola chemokiny CCL6 i jej receptora CCR1 w układzie obronnym jelita.” Pierwotnym powodem wyjazdu do Szwecji było uczestnictwo w programie wymiany studenckiej SOKRATES/ Erasmus.
         Tuż po obronie pracy magisterskiej (z wynikiem bardzo dobrym                     i najwyższą średnią ocen na roku), Kasia otrzymała propozycję zrobienia doktoratu na Wydziale Immunologii w Lund; przyjęła ją i obecnie przebywa na studiach doktoranckich w Szwecji prowadząc badania dotyczące mechanizmów zapobiegających powstawaniu chorób autoimmunologicznych tj. takich, w których układ odpornościowy atakuje własne tkanki organizmu.
           Kasia, będąc jeszcze studentką UJ, opublikowała artykuł przeglądowy       w czasopiśmie „Postępy Biochemii” - „Udział techniki warunkowej inaktywacji genów opartej na systemie Cre-loxP w postępie wiedzy na temat roli receptorów Notch” Rok: 2006. Dwa kolejne artykuły, których jest współautorką, znajdują się obecnie w fazie recenzji.
         Pasją Kasi jest nauka języków obcych. Obecnie płynnie włada angielskim  i szwedzkim, zna  niemiecki i hiszpański,  uczy się rosyjskiego.
Ponadto bardzo lubi pływać, biegać i chodzić po górach. W  zeszłym roku udało  się jej  wejść na 5400-metrową przełęcz Thorong-La w Himalajach.

 

Nauczyciel – Mistrz, czyli portret Pani Joanny Tokar,
jedynego na Opolszczyźnie nauczyciela, który pracował z 2 uczniami biorącymi udział w MO Biologicznej. nauczyciela biologii w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu.
Jej „międzynarodowi podopieczni” to Adam Pietrulewicz, który  był uczestnikiem IX MO Biologicznej w 1998 roku i Katarzyna Sitnik, która była uczestniczką XIII MO Biologicznej w roku 2002.
          Adam Pietrulewicz pod kierunkiem pani J. Tokar napisał pracę „Zmiany składu gatunkowego i liczebności ptaków wodnych w cyklu rocznym na kanale Ulgi w Opolu”, która została wyróżniona w 1998 roku i otworzyła mu drogę do olimpiady międzynarodowej.
           Kasia Sitnik pod opieką pani J. Tokar napisała pracę „Analiza różnorodności gatunkowej stadiów sukcesyjnych na pożarzyskach rocznym i siedmioletnim w leśnictwie Imielin”. Praca ta została wyróżniona w roku 2001 i uzyskała Nagrodę im. Janiny Zdebskiej – Sierosławskiej dla najmłodszego uczestnika olimpiady.
           Ogromnym sukcesem pani Joanny Tokar jest liczne grono olimpijczyków. Na przestrzeni ostatnich 20 lat opiekowała się 45 uczniami przygotowującymi prace badawcze na Olimpiadę Biologiczną, 15 z tych prac zostało wyróżnionych. Dwukrotnie uczniowie przygotowywani przez panią Joannę Tokar reprezentowali Polskę na MO B zdobywając brązowy medal. Jej czterech uczniów uzyskało tytuł laureata, a siedmiu tytuł finalisty zawodów centralnych Olimpiady Biologicznej.  Jedna  uczennic uzyskała tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Sukcesy te są wynikiem erudycji, talentu pedagogicznego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przez panią Joannę Tokar. W ostatnich latach praca z olimpijczykami odbywała się też w ramach indywidualnego toku nauki. W celu rozbudzenia u uczniów zainteresowania przedmiotem, od pierwszej klasy pani Joanna  wzbogaca lekcje doświadczeniami, prezentacjami komputerowymi oraz wykorzystuje kamerę sprzężoną                z mikroskopem i monitorem. W trakcie takich właśnie zajęć ujawniają się uczniowskie pasje  i zainteresowania, które umiejętnie pokierowane owocują sukcesami na olimpiadach i konkursach.
Szczególnie cenną cechą pani Joanny Tokar jest dzielenie się swoim wieloletnim doświadczenie i wiedzą z zakresu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym z innymi nauczycielami, tak uczącymi w PLO Nr II, jak i spoza szkoły: prowadziła lekcje pokazowe na konferencjach metodycznych, ćwiczenia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i wykłady na Uniwersytecie Opolskim, na studiach podyplomowych dla nauczycieli przyrody w WSZiA w Opolu. M.in. na ich potrzeby opracowała materiały dydaktyczne dla nauczycieli,  w tym około 400 foliogramów do wszystkich działów biologii, które są nieocenioną pomocą w realizacji procesu dydaktycznego.
Od lat pani Joanna Tokar jest opiekunem studentów z Uniwersytetu Opolskiego i Wrocławskiego biologii i ochrony środowiska odbywających praktyki śródroczne i ciągłe, prowadziła również zajęcia z dydaktyki biologii, których istotnym elementem była metodyka pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.