Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

O szkole \ Partnerzy


Sprawozdanie finansowe

Informacje finansowe za rok 2006

 1. Środki trwałe    - nie występują
 2. Grunty i użytkowanie wieczyste - nie występuje
 3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy  - nie występują
 4. Wartości niematerialne i prawne  - nie występują
 5. Inwestycje długoterminowe  - nie występują
 6. Należności    - nie występują
 7. Zobowiązania     - nie występują
 8. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne  - nie występują
 9. Rozliczenia międzyokresowe przychodu  - nie występują
 10. Zyski i straty nadzwyczajne  - nie występują
 11. Zatrudnienie i wynagrodzenie  - nie występują
 12. Przychody z działalności statutowej za rok 2006 wyniosły 19.130,00 zł

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 19.130,00
 Składki brutto określone statutem  2.100,00
 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  17.030.,00
 Wpłaty na organizację seminariów i szkoleń  11.390,00
 Wpłaty na wykonanie tablic – grawertonów  5.640,00
 Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego  0,00
 Brak  0,00
 Pozostałe przychody określone statutem  0,00
 Brak  0,00


Przychody finansowe – występują w wysokości 0,06 zł. Są to odsetki otrzymane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

 
 

Informacja o strukturze kosztów
KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ POZYTKU PUBLICZNEGO 17.533,81
Świadczenia pieniężne: 0,00
Brak 0,00
Świadczenia niepieniężne: 0,00
Koszty realizacji działalności statutowej – organizacja seminariów, szkoleń, wykonania tablic i publikacji 17.533,81
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
Świadczenia pieniężne: 0,00
Brak 0,00
Świadczenia niepieniężne: 0,00
Brak 0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00
Świadczenia pieniężne: 0,00
Brak 0,00
Świadczenia niepieniężne: 0,00
Brak 0,00
Koszty administracyjne: 1.137,79
-zużycie materiałów i energii 163,99
- usługi obce 973,80
- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 0,00
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 0,00

 

 1. Pozostałe koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych – nie występują
 2. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego – zwiększono fundusz statutowy  o wynik finansowy za rok 2005 tj. 0,31 zł
 3. Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2006 wynosi 458,46 zł
 4. Zobowiązania związane z działalnością statutową – nie występują.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.