Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

O szkole \ Historia - 75 lecie szkoły


Z HISTORII PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9 - Motto szkoły: CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ (S.Sempołowska)

Dyrektorzy szkoły:
• 1999-2005 mgr Irena Koszyk
• 2006- nadal mgr Joanna Raźniewska

Liczba oddziałów: 6

 

Z HISTORII PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9

1.09. 1999. –  powołanie przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu pozarejonowego  oddziału klasy I gimnazjalnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  o specjalności dwujęzycznej  z wykładowym językiem angielskim. Idea kształcenia i wychowania zdolnych w cyklu 6- letnim to specyfika szkół należących do Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych. Klasy gimnazjalne przejmują ceremoniał szkolny i tradycje III LO, jak również wpisują się na stałe w koloryt szkoły. Kadra pedagogiczna liceum i gimnazjum wypracowuje wspólne metody pracy, innowacje korelujące i kontynuujące programy i metody nauczania na obu poziomach edukacyjnych.

1.09.2002 – Szkoła otrzymuje status Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi PLO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej – Curie i Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Jest to formalne potwierdzenie ważnego sensu działania szkoły obejmującej wspólnie edukację i wychowanie gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

wrzesień 2006 –  uroczyste otwarcie sportowej hali namiotowej, która wraz z boiskiem piłkarskim i tartanową bieżnią lekkoatletyczną stanowi jeden z najlepszych szkolnych obiektów sportowych w Województwie Opolskim .
• czerwiec 2008 -  na Gali Opolskich Orłów z rąk Pana prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego Dyrekcja szkoły odebrała podziękowania za przygotowanie największej liczby laureatów tego tytułu w roku szkolnym 2007/8. Również w klasyfikacji ilości laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów wojewódzkich uczniowie PG 9 zdobyli ich najwyższą ilość na Opolszczyźnie – 9 laureatów i 19 finalistów !


Stowarzyszenia i organizacje, do których należy szkoła:
- Ogólnopolskie Towarzystwo Szkół Twórczych
- Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis”


Programy edukacyjne, projekty, wymiana zagraniczna, innowacje pedagogiczne

1. Systemowe rozwiązania w kształceniu uczniów uzdolnionych –wsparcie w rozwoju indywidualnym, m.in. poprzez diagnozowanie,  opiekę naukową i psychopedagogiczną, Indywidualny Tok Nauki, zajęcia pozalekcyjne – naukowe oraz rozwijających pasje i zainteresowania, program stypendialny, warsztaty przedmiotowe, udział w olimpiadach i konkursach, sesjach naukowych, wolontariat, pełnienie funkcji asystenckich. 

2. Nauczanie dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim – korelacja przedmiotów ścisłych ( matematyka, biologia, chemia) zgodnie z praktyką programu CLiL  Unii Europejskiej ( Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo – Językowe) oraz rozszerzony program nauczania języka angielskiego wzbogacony o elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych

3. Obozy językowe Towarzystwa Szkół Twórczych w Mielnie od 1999 roku – spotkania klas gimnazjalnych TST w ramach wymiany doświadczeń i wspólnych zajęć przedmiotowych, wychowawczych i sportowych, praca uczniów – asystentów w grupach rówieśniczych

4. Wolontariat  jako stały element wychowawczy. Uczniowie podejmują działanie na rzecz osób i grup potrzebujących pomocy, co uczy nie tylko odpowiedzialności, ale również wpaja na cale życie odruch działania społecznego, otwarcia na potrzeby innych.

5. Blokowa organizacja zajęć wychowania fizycznego,. W grupach międzyklasowych oraz w formie zajęć pozaszkolnych  młodzież gimnazjum uczestniczy w zajęciach zgodnie z własnymi zainteresowaniami, m.in. lekkoatletyki, koszykówki, siatkówki, jogi, pływania, narciarstwa,  wycieczkach pieszych i rowerowych.

6. Dni Patronki Szkoły, Marii Skłodowskiej – Curie – pod hasłem „Jestem z tych, dla których nauka jest czymś ważnym i pięknym” Coroczny cykl działań edukacyjnych  mających na celu: przybliżenie uczniom klas I postaci i działalności naukowej Patronki Szkoły, zajęcia w zakresie nauk ścisłych (projekty, pokazy,  konkursy, lekcje otwarte) oraz zaangażowanie uczniów we współorganizację imprez szkolnych. 

7. Współpraca szkół partnerskich z gimnazjum dwujęzycznym Calls College w  Nieuwegain, - od 2005 roku, realizacja projektów edukacyjnych; ekologicznych, kulturowych i historycznych, tworzenie więzów wielokulturowych  przy jednoczesnym kształceniu kompetencji językowych i współpracy nauczycieli.

8. Kwiecień 2004 roku: Ogólnopolski  Konkursu Nauk Przyrodniczych ( biologia, chemia, fizyka). W ramach projektu przeprowadzone zostały konkursowe  zajęcia warsztatowe  oraz spotkania  metodyczne  dla nauczycieli, mające na celu korelację międzyprzedmiotową nauk przyrodniczych i badawczych.

9. Projekt  „Równać szanse” 2005 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wraz z Gimnazjum w Lewinie Brzeskim. Poprzez integrację młodzieży obu szkół zostały zrealizowane zajęcia terenowe z przedmiotów badawczych, działania na rzecz środowiska lokalnego oraz  aktywizacji młodzieży w zakresie akcji społecznych. 

10. Autorski program „Profilaktyka z przygodą” – od 2004 roku. Działania mające na celu wykształcenie u młodych ludzi umiejętności profilaktyki rówieśniczej. Poprzez zajęcia szkoleniowe oraz alternatywne metody spędzania wolnego czasu uczniowie zostają corocznie szkolnymi liderami profilaktyki swoich klasach, organizują spotkania tematyczne i akcje profilaktyczne.

Szczególne sukcesy uczniów:

1.  Lidia Bartoszewicz – laureatka I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego oraz laureatka WK Chemicznego 2003/2004

2.  Marcin Terpiłowski –  laureat Wojewódzkich Konkursów: Fizycznego i Technicznego 2003/2004

3. Agnieszka Maciąg – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie UNESCO na esej w języku angielskim  „Writing story on Tolerance” 2004/2005

4. Zespół klasy III g B – II  miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic” pod auspicjami Rady Europy 2004/2005

5. Konrad Rekucki – laureat XII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz finalista WK Języka Angielskiego2005/2006

6. Katarzyna Szott – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim2005/2006

7. Kataryna Piwko – podwójna laureatka wojewódzkich konkursów z biologii i geografii, II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Kasprowicza 2006/2007

8.  6 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego ( Alicja Dauksz, Patrycja Wolny, Karolina Weryńska, Bartosz Włodowski, Konrad Łapczyński, Patryk Brzozowski) 2007/2008

9. 2 laureatów ( Karolina Aksamitowska, Adam Granatowski) i 15 finalistów  Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 2007/2008

10. Anna Krysztof, Halowa Mistrzyni Polski Juniorek w Pięcioboju Lekkoatletycznym, Spała 2009

Laureaci i finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych – 78

Nagrody:
1) tytuł Opolski Orzeł – 34 laureatów, 
2) Prymus Opolszczyzny – 2

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.