Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rekrutacja


Terminarz rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

 

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - do wszystkich klas oprócz 1C - oddziału międzynarodowego (logowanie do systemu).
 • od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1C - oddziału międzynarodowego - International Baccalaureate Diploma Programme (logowanie do systemu).
 • 7 czerwca 2022 r. godz. 12.00 - 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (I termin).
 • 21 czerwca 2022 r. godz. 12.00 - 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (II termin) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.
 • 14 czerwca 2022 r. godz. 12.00 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla I terminu).
 • 28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla II terminu).
 • od 24 czerwca 2022 r.  do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopie) i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie). Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą składać oryginały świadectw i zaświadczeń.
 • 12 i 13 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – weryfikacja danych o osiągnięciach.
 • 20 lipca 2022 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 20 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodatkowe informacje:  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.