Tadeusz Garczyński

Tadeusz Garczyński

Tadeusz Garczyński w latach 1985-1986 był dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu