Egzamin z języka angielskiego do klas 1C (dwujęzyczne)

Egzamin z języka angielskiego do klas 1C (dwujęzyczne)

Przypominamy, że osoby, które zgłosiły swój udział w egzaminie z języka angielskiego do klas 1C (dwujęzyczne), muszą zgłosić się w podanych terminach z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości!

Egzaminy z języka angielskiego do klas dwujęzycznych odbędą się:
- 23 maja 2019, godz. 12.00 – dla uczniów szkół podstawowych,
- 24 maja 2019 , godz. 12.00 – dla uczniów gimnazjów.

Egzamin przewidziany jest na 60 minut.
Wyniki – 3 czerwca 2019 o godz. 10.00 na tablicy ogłoszeń w szkole lub telefonicznie 77 453 64 06.