NA CZYM POLEGA METODA CLIL?

NA CZYM POLEGA METODA CLIL?

KLASA DWUJĘZYCZNA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA W III LO W OPOLU
z wykładowym językiem angielskim

- NA CZYM POLEGA METODA CLIL?

 CLIL to Content and Language Integrated Learning, czyli metoda nauczania języka obcego polegająca na integrowaniu treści zawartych w podstawie programowej przedmiotów nauczanych w szkole z nauką w języku obcym. W naszej szkole  - w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie  traktują język obcy jako naturalne narzędzie komunikacji. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Europejską Komisję na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go nie tylko w sytuacjach komunikacyjnych. W klasach dwujęzycznych jest to łączone  zarówno z najwyższym poziomem nauczania języka angielskiego ( 5 godz, tygodniowo, poszerzenie kompetencji językowych o treści kultury, historii, literatury, wiedzy i społeczeństwie krajów anglojęzycznych), jak i ukierunkowaniem klasy  - jest to propozycja rozszerzeń w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. W ten sposób matematyka, biologia i chemia są zarówno przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym, jak i dwujęzycznym. Po zakończeniu nauki w takim oddziale abiturienci mogą zdawać maturę na poziomie dwujęzycznym czy wybrać poziom rozszerzony, mogą również  zdawać opcjonalnie przedmioty prowadzone bilingwalnie.  

Zaproszenie do nauki w klasie dwujęzycznej kierujemy nie tylko do absolwentów klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych, ponieważ  równie efektywne jest podjęcie tej metody nauki od klasy I LO. Obecnie w tego typu oddziałach naszego liceum uczy się młodzież praktyczne z całego województwa (co potwierdza wyjątkowość  takiej klasy w skali regionu).  Praktyczna, doświadczona od 19 lat metoda zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego w III LO w Opolu, jest świetną propozycją nowoczesnej, adekwatnej do współczesnych trendów edukacyjnych, nauki dla ambitnych młodych ludzi. 

Jest też częścią pracy metodycznej w przygotowaniu Oddziału Międzynarodowego Diploma Program IB w naszej szkole, która uzyskała status szkoły kandydującej i w 2020 roku ubiega się o autoryzację International Baccalaureate Office w Genewie.

Nauczanie metodą CLIL okazało się efektywne w różnych sektorach edukacji, poczynając od szkół podstawowych, a skończywszy na nauczaniu dorosłych i szkolnictwie wyższym. Metoda ta jest od 19 lat z powodzeniem stosowana  w III LO w Opolu. W naszej szkole od lat 90 w klasach dwujęzycznych i  w gimnazjum, i w liceum) w języku angielskim prowadzone są zajęcia z matematyki, biologii i chemii- przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, także ekonomii, historii, wiedzy o społeczeństwie,  w których znajomość  tej dziedziny w języku ojczystym oraz angielskim – który jest światowym językiem komunikacji w nauce, przemyśle, internecie, biznesie,…

CLIL przynosi wiele korzyści, np. buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie, podnosi kompetencję językową, sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw, stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu. Praca na zajęciach pozwala na szersze zastosowanie metod aktywnych, zindywidualizowanych, projektów edukacyjno – środowiskowych, multimediów i zasobów edukacyjnych i naukowych z całego świata ( np. KHAN ACADEMY )

W dokumencie Europejskiego Biura Eurydice „Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w szkołach w Europie” podkreśla się, że taka forma nauczania skuteczniej przygotowuje  młodzież do życia w nowoczesnym świecie i Europie, zwiększając ich motywację do nauki języka obcego i ułatwiając w przyszłości mobilność zawodową.

 

Więcej o CLIL: „Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w szkołach w Europie” (Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe), Bruksela: Europejskie Biuro Eurydice, 2006 © Copyright for Polish edition: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2007.