Regulamin Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną

Regulamin Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną

Szkolny konkurs z okazji Dni Patronki
III LO w Opolu
w roku szkolnym 2019/2020
 „Wykorzystanie we współczesnych technologiach  
osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej – Curie”
 

Regulamin Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną


1.    Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań propagujących osiągnięcia naukowe Patronki Szkoły, Marii Skłodowskiej – Curie. Tematyka konkursu dotyczy współczesnego wykorzystywania prac badawczych Noblistki w takich dziedzinach nauk jak np. fizyka, medycyna, radiologia, energetyka jądrowa.

2.    Czas trwania konkursu: 21.10.2019 – 5.11.2019 r.

3.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia PLO nr III w Opolu  pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do 5.11.2019 r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej. Prezentację należy przekazać na napędzie PenDrive.

4.    Praca powinna spełniać następujące kryteria:

5.    Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy, która zostanie dokonana przez szkolną komisję konkursową.

6.    Prace wyróżnione i wybrane przez Komisję zostaną zaprezentowane podczas Dni Patronki Szkoły, a ich autorzy nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.