Uczniowie klas matematyczno – informatycznych III LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu
w finale III Międzynarodowego Konkursu
Matematyczno – Fizycznego
prowadzonego w języku angielskim.


16 kwietnia 2018 roku w Wieluniu – w międzynarodowej obsadzie uczniów liceów Towarzystwa Szkół Twórczych z  Polski oraz szkół partnerskich z  Łotwy, Chorwacji i Ukrainy -  odbył się finał III edycji wieloprzedmiotowego konkursu, w którego zakresie znalazły się zagadnienia matematyki, fizyki – wyłącznie w języku angielskim.

Naszą szkołę pod opieką mgr Izabeli Domańskiej reprezentował zespół w składzie:

W kategorii indywidualnej III miejsce w finałowej rywalizacji zdobył MICHAŁ DOROS.
Gratulacje !!!