Cyberbezpieczny Uczeń - o programie

Cyberbezpieczny Uczeń - o programie

Wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń”, to pionierski program powstały z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, we współpracy z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Kuratorem Oświaty.

Program skierowany jest do wszystkich szkół województwa opolskiego oraz do rodziców i opiekunów. W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu, jak również edukacja z zakresu obrony przez zagrożeniami.

Szybki rozwój technologii informatycznych we współczesnym świecie niesie ze sobą wiele korzyści, ale także zagrożeń. Nieograniczony dostęp do Internetu umożliwia szybkie zdobywanie informacji, kontakty z innymi ludźmi, wymianę poglądów czy przesyłanie danych, ale także kreuje nową rzeczywistość.

Skala niebezpieczeństw jakie można spotkać w Internecie jest niezwykle duża, a świadomość użytkowników o możliwych zagrożeniach niestety bardzo niska. Życie towarzyskie młodych ludzi zostało przeniesione do Internetu, a osoby nieposiadające konta na portalach społecznościowych, często zostają wykluczone z otoczenia rówieśników.

Szczególnie popularne stają się hasła: „Nie ma Cię na Facebooku, to znaczy, że nie istniejesz” lub „Fejsbukuję, więc żyję”. Popularyzacja portali społecznościowych przyczyniła się do nasilenia zjawiska uwodzenia dzieci online oraz innych form niebezpiecznych kontaktów, takich jak: przemoc rówieśnicza (tzw. cyberprzemoc), seksting czyli przesyłanie własnych zdjęć o charakterze intymnym, a także mowa nienawiści tzw. hejt. Jak wynika z danych udostępnionych na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: