6. FESTIWAL ARTYSTYCZNY OPOLSKIE MŁODE TALENTY 2018

6. FESTIWAL ARTYSTYCZNY OPOLSKIE MŁODE TALENTY 2018

I.    ORGANIZATORZY

• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola
• Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

II.    ADRESACI

• uczniowie szkół podstawowych
• uczniowie klas gimnazjalnych
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

III.    CELE FESTIWALU

• promocja działań artystycznych uczniów opolskich szkół
• odkrywanie talentów w różnych dziedzinach sztuki
• prezentacja i popularyzacja szkolnej twórczości utalentowanej młodzieży
• inspiracja do poszukiwań nowatorskich form artystycznych
• wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu
• kształtowanie kreatywnych postaw dzieci i młodzieży
• rozbudzanie wrażliwości artystycznej i scenicznej

IV.    KATEGORIE ARTYSTYCZNE

• teatr • taniec • muzyka

V.    KATEGORIE WIEKOWE

• szkoły podstawowe• klasy gimnazjalne • szkoły ponadgimnazjalne

VI.    ETAPY FESTIWALU

• przesłuchania konkursowe w poszczególnych kategoriach artystycznych
• koncert laureatów

VII.    TERMINY

1.Przesłuchania konkursoweodbędą się w następujących terminach:

• kategoria teatralna – 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 9.00, filia MDK, ul. Targowa12;
•kategoria taneczna – 10 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00, filia MDK, al. Przyjaźni 12;
•kategoria muzyczna – 11 kwietnia 2018r. (środa), godz. 9.00, filia MDK, al. Przyjaźni 12.

CHĘTNE OSOBY PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ DO NAUCZYCIELI W-F DO DNIA 23 MARCA