„Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej”

„Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej”

„Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej”  jest jednym z projektów realizowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego w latach 2017/2018 i 2018/2019 ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  W każdej grupie uczniów   przeprowadzane są 30- godzinne zajęcia fakultatywne  rozwijające kompetencje ogólnorozwojowe związane  z:krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką. Podczas zajęć są stosowane głównie metody aktywizujące,metody coachingowe, które  pozwalająna  pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawę umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania i  argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem  różnych punktów widzenia, dyskusje i debaty.Takie umiejętności przydadzą się każdemu uczniowi, niezależnie od wybranego profilu klasy czy przyszłego zawodu. Zajęcia prowadzone w liceach oscylują także (oprócz tematyki logicznej) wokół zagadnień związanych z etyką.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną. W PLO nr III w Opolu  udział w zajęciach bierze 80 uczniów, które w tym roku szkolnym prowadzi Pani prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek.  Każdy uczeń uczestniczący aktywnie w zajęciach otrzyma stosowny certyfikat, który może być przydatny w trakcie studiowania.