Uwaga uczniowie klas II liceum!!!

Uwaga uczniowie klas II liceum!!!

Uwaga uczniowie klas II liceum!!!
Rusza rekrutacja do realizowanego projektu UE


“Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola”

w którym proponujemy udział w miesięcznym, płatnym  stażu zawodowym we wskazanych jednostkach organizacyjnych ( przede wszystkim prace biurowe) – w lipcu lub sierpniu 2014r.
Szczegółowy regulamin, deklaracje uczestnictwa oraz inne wymagane dokumenty znajdziecie na stronie szkoły : www.lo3.opole.pl w zakładce Projekt UE staże.
Informacje o realizacji projektu, doradztwo – u Pani Iwony Ratajczak oraz wychowawców klas.
Uwaga!!!Termin składania poprawnie wypełnionych dokumentów – 23 maja 2014 r. do godz. 9.00. u Pani Iwony Ratajczak oraz w sekretariacie szkoły.