Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,

Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”,

Program realizowany jest w ramach projektu pn.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem Programu jest ograniczenie spożywania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku 15 – 49 lat.


Więcej na temat programu: www.zdrowiewciazy.pl oraz
http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20PZ/GIS%20Prezentacja%20na%20szkolenie%20dla%20szkolnych%20koordynator%C3%B3w%20programu.pdf