UWAGA MATURZYŚCI 2014 !

UWAGA MATURZYŚCI 2014 !

W dniu 04 kwietnia 2014r.
 mija termin oddania bibliografii na egzamin ustny z języka polskiego.


Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do powyższego egzaminu.

Razem z bibliografią należy złożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierzacie posłużyć się podczas prezentacji.