MIEJSKA DŻUNGLA

MIEJSKA DŻUNGLA

MIEJSKA DŻUNGLA
projekt Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej  
wraz z programem   „ Więcej wiemy -  lepiej pomagamy – bis”

Uczniowie klas drugich gimnazjalnych wzięli udział w projekcie promującym wolontariat, jego zasady i motywacje, w trakcie którego mogli uczestniczyć w aktywnych warsztatach, nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne dla wolontariuszy, zaangażowanych w działania na rzecz lokalnej społeczności i swego środowiska.
Mamy nadzieję że duża grupa wolontariuszy naszej szkoły jeszcze się poszerzy !!!