Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III
w Opolu

 

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020

Terminy ferii:
- zimowa przerwa świąteczna -  23 grudnia 2020 –3 stycznia 2021
- ferie zimowe - 18 stycznia 2021 –31 stycznia 2021
- wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia 2021 –6 kwietnia 2021

Egzaminy maturalne:
4 - 22 maja 2021 w części pisemnej i ustnej

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych
(oprócz kalendarzowych świąt państwowych i kościelnych):

- 14 października 2020
- 2 listopada 2020
- 4, 5, 6 i 7 maja 2021
- 4 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego
- dla klas maturalnych 30 kwietnia 2021  (uroczystość 29.04.2021)
- dla uczniów kl. I -II liceum 25 czerwca 2021