X

Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.

Zamknij okienko

Szanowni Państwo;
Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie  naszych uczniów.

W związku z kolejną  informacją Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzeniu przedłużenia zdalnej edukacji w polskich szkołach przekazuję, że po 24 maja  br. edukacja nadal prowadzona  będzie w formie zdalnej.


https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

W dniach 26-27-28 maja zapraszamy Rodziców/ Opiekunów do konsultacji z nauczycielami, również w formie zdalnej – poprzez e -dziennik III LO w Opolu.

Przypominam maturzystom o zapoznaniu się z harmonogramem oraz zasadami reżimu sanitarnego egzaminów, które rozpoczynają się 8 czerwca 2020r.
Nadal prowadzimy konsultacje  i zajęcia dla naszych absolwentów przygotowujące do matury, w formie e- learningowej, zgodnie z podanym harmonogramem.

Kandydatów do klas I naszej szkoły w roku 2020/2021 zapraszam do śledzenia informacji dotyczących rekrutacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja
oraz udziału w projekcie Akcja – Rekrutacja na stronie lo3.opole.pl i FB szkoły, dzięki któremu będzie można nieco lepiej poznać III LO w Opolu.

 W sprawach pilnych – jak dotychczas – prosimy o kontakt poprzez pocztę internetową sekretariat@lo3.opole.pl oraz e – dziennik.

 Z poważaniem
Joanna Raźniewska
24.05.2020.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie

 
 

Dzisiaj jest sobota, 30 maj 2020r,

Projekty unijne

INFORMACJE O PROJEKCIE „ODKRYWAMY SEKRETY NAUKI” LICEUM

INFORMACJE O PROJEKCIE „ODKRYWAMY SEKRETY NAUKI”
LICEUM


CELE :

1. Wsparcie uczniów  liceów ogólnokształcących z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez organizację dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych, w tym w miejscach edukacji bezpośredniej; wykorzystania innowacyjnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych; kompetencji informatycznych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Podniesienie zdolności uczniów w zakresie: kształtowania umiejętności wyboru ścieżki rozwoju zawodowego i przygotowania do wejścia na rynek pracy.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projektach jest złożenie:
1) Oświadczenia uczestnika projektu - stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu
2) wypełnionego i podpisanego przez ucznia i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych „Deklaracja Udziału” stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) wypełnionego i podpisanego przez ucznia i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych „Kwestionariusz zgłoszeniowy”, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu,
4) oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i obowiązkiem dostarczenia załączników do regulaminu,
5) Oświadczenia o ochronie wizerunku ucznia.
WSZYSTKIE DOKUMENTY OTRZYMAJĄ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA

TERMINARZ:

  1. REKRUTACJA  DO PROJEKTU ODBĘDZIE SIĘ OD 10.10.16 r. – 18.10.16 r.(DO GODZ.14.00) REKRUTACJI DOKONAJĄ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU.
  2. KOMISJA SZKOLNA , POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY , DOKONA WSTĘPNEJ WERYFIKACJI WNIOSKÓW – 19.10.16 r. , o godz.9.00
  3. OSTATECZNA LISTA ZOSTANIE ZATWIERDZONA PRZEZ MIASTO OPOLE
  4. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ


DODATKOWE INFORMACJE

  1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NASTĘPUJE PO PISEMNYM WNIOSKU RODZICA.
  2. UCZNIOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO UCZESTNICTWA WE WSZYSTKICH ZADEKLAROWANYCH PRZEZ SIEBIE ZAJĘCIACH. UCZEŃ, KTÓRY ZADEKLARUJE SWÓJ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W PAŹDZIERNIKU 2016 r. ZAKOŃCZY ZAJĘCIA W KWIETNIU 2018 r.UCZNIOWIE KLAS I i II LICEUM!!!


ZGŁASZAJCIE SIĘ PO DEKLARACJE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DO NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA
O WASZYM UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
WSZYSTKIE INFORMACJE O PROJEKCIE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: http://sn.rzpwe.opolskie.pl/index.php/en/dokumenty

INFORMACJA W SZKOLE – WICEDYREKTOR KRYSTYNA STECKA KOORDYNATOR PROJEKTU W LICEUM
 

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI [ pobierz ]

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Katarzyna Krupińska
Porozumiewanie się w języku obcym: język hiszpański
[ pobierz ]

Ewa Bartodziej
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
[ pobierz ]

Krzysztof Mełech
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE
grupa 1 [ pobierz ]
grupa 2 [ pobierz ]

Danuta Czura
Nauki Przyrodnicze. Biologia
[ pobierz ]

Dariusz Domański
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE
[ pobierz ]

Krzysztof Kowalczyk
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
[ pobierz ]

Paweł Słaby
Nauki matematyczne
[ pobierz ]

BARBARA SZYMCZAK
TUTORING DLA ZDOLNYCH – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
[ pobierz ]

Katarzyna Zgadzaj
NAUKI PRZYRODNICZE- FIZYKA
[ pobierz ]

Robert Sochacki
Metoda eksperymentu
[ pobierz ]

 

« wstecz

 

Liczba odwiedzin: 5551166

© 2010 ZSO Opole